Wysoka odporność chemiczna

Tam gdzie  metale lub tworzywa sztuczne nie wytrzymują  działania  agresywnych chemicznie cieczy lub gazów, szkło zazwyczaj  może skutecznie stawiać opór tym czynnikom. Odporność  chemiczną szkła można scharakteryzować  przez  odporność  na działanie wody, odporność na działanie kwasów i odporność na działanie alkaliów.

Odporność hydrolityczna wg ISO 719

Chemische Resistenz: Wasserbeständigkeit
Stopień odporności hydrolitycznej szkła jest określany w zależności od wytrzymalości na działanie wody.

Ok. trzydzieści procent rodzajów szkła produkcji  SCHOTT Tubing  spełnia wymagania 1. klasy hydrolitycznej według normy ISO 719. Zgodnie z tą normą szkło dzieli się na pięć klas , przy czym klasa 1 oznacza najwyższą, a klasa 5 – najniższą odporność hydrolityczną. Podział na klasy jest oparty  na tzw. „badaniu ziarna szkła”. Ilość szkła o wadze 2g rozdrabnia się na proszek o rozmiarach ziaren od 300 do 500μm, a  następnie podgrzewa przez jedną godzinę w zlewce z dodatkiem 50 ml wody do temperatury 98 stopni. Ilość jonów uwolnionych w tym czasie ze szkła przez wodę (równoważnik Na2O) miareczkuje się roztworem kwasu solnego (0,01mol/l ). Wskaźnikiem w reakcji miareczkowania jest  czerwień metylowa. Jeżeli ilość wypłukanego materiału wynosi do 31 μg, dany rodzaj szkła zalicza się do 1. klasy odporności hydrolitycznej. Oznacza to, że im większa ilość jonów się uwalnia, tym niższa jest odporność hydrolityczna szkła.
Klasy odporności hydrolitycznej Zużycie kwasu 0,01 M HCl do zneutralizowania uwolnionych tlenków zasadowych, w ml równoważnik Na2O, w μg Możliwa klasyfikacja
1 do 0,10 do 31 szkło o bardzo  wysokiej odporności
2 powyżej 0,10 do 0,20 powyżejs 31 do 62 szkło o wysokiej odporności
3 powyżej 0,20 do 0,85 powyżej 62 do 264 szkło o średniej odporności
4 powyżej 0,85 do 2,0 powyżej 264 do 620 szkło o niskiej odporności
5 powyżej 2,0  do 3,5 powyżej 620 do 1085 Szkło o bardzo niskiej odporności
Klasy odporności hydrolitycznej DIN ISO 719

Odporność hydrolityczna według Farmakopei Europejskiej i amerykańskiej

Odporność hydrolityczna jest bardzo istotnym parametrem  zwłaszcza w produkcji pierwotnych opakowań farmaceutycznych ze szkła, ponieważ większość leków jest przechowywana  w roztworze wodnym. Wedlug międzynarodowych farmakopei PhEur und USP  (Ph Eur = Pharmacopoea Europaea i USP = United States Pharmacopeia)  szkła używane do produkcji dzieli się na  klasy odporności hydrolitycznej od I (najwyższa odprorność) do III. Opisane powyżej  badanie ziarna szkła jest zmodyfikowane w następujący sposób:  szklane naczynie  rozdrabnia się na ziarna o wielkości 425-300 μm, i 10g tej masy podgrzewa się przez 30 minut w oczyszczonej wodzie do temperatury 121°C (wedlug aktualnej wersji Ph Eur – USP). Na podstawie  tego badania szkło neutralne FIOLAX® jest zaliczone do I klasy odporności hydrolitycznej.

Wybór odpowiedniego rodzaju szkła dla zastosowań technicznych wymaga uwzględnienia innych niezbędnych właściwości materiału, takich jak zdolność tworzenia połączeń (stapialność) z innym rodzajami szkła lub materiałami, wytrzymałość na obciążenia termiczne itp.

Przegląd rodzajów szkła z podaną odpornością hydrolityczną można znaleźć w wyszukiwarce Glass Tubing Explorer.

Czy masz wątpliwości, jaki rodzaj szkła jest odpowiedni dla danej aplikacji, lub czy wybrane przez Ciebie szkło będzie własciwe do tego zastosowania? Zapytaj naszych ekspertów!


Kwasoodporność wedlug normy DIN 12 116

Chemische Resistenz: Säurebeständigkeit
Norma DIN 12 116 wyróżnia klasy kwasoodporności szkła S1, S2 i S3. Miernikiem jest utrata wagi będąca efektem działania kwasu na szkło. Badanie polega na gotowaniu powierzchni szkła przez 6 godzin w kwasie solnym. Jeżeli połowa utraty wagi warstwy powierzchniowej wynosi  poniżej 0,7 mg / 100 cm2, szkło zostaje zaklasyfikowane do klasy kwasoodporności S1. Im więcej materiału zostanie wypłukane, tym gorsza klasa kwasoodporności.

W zależności od składu chemicznego szkła borokrzemianowe  takie jak np. DUROBAX® czy DURAN®, oraz szkła sodowo-wapniowe jak np. AR® charakteryzują się wysoką odpornością na działanie kwasów, i są zaliczane tym samym do klasy S1.

Więcej informacji na temat szkieł o wysokiej kwasoodporności znajdą Państwo w wyszukiwarce Glass Tubing Explorer.

Czy wciąż nie znalazłeś potrzebnych informacji? Zapytaj naszych ekspertów!
Klasa kwasoodporności Klasyfikacja Połowa utraty masy po 6 godzinach
mg/100cm²
1 Bardzo wysoka kwasoodporność do 0,7
2 Wysoka kwasoodporność powyżej 0,7 do 1,5
3 Średnia kwasoodporność powyżej 1,5 do 15
4 niska kwasoorpornośće powyżej 15
Klasy kwasoodporności

Odporność na działanie alkaliów według normy ISO 695

Chemische Resistenz: Laugenbeständigkeit
Dla określenia odporności na działanie alkaliów powierzchnię szkła gotuje się przez 3 godziny. Używany do tego celu roztwór wodny musi składać się w równych częściach z wodorotlenku sodowego c(NaOH)=1 mol/l i węglanu sodu c(Na2CO3)=0,5 mol/l.  Jeżeli utrata wagi szkła po gotowaniu przez 3 godziny wynosi do 75 mg/100cm2, szkło zaliczane jest do 1 klasy ługoodporności. Im większa utrata wagi, tym niższa klasa odporności na działanie alkaliów.
Klasa odporności na alkalia Klasyfikacja Utrata masy po 3 godzinach
mg/100cm²
1 Niski poziom alkaliczności do 75
2 Średni poziom alkaliczności powyżej 75 do 175
3 Wysoki poziom alkaliczności powyżej 175
Klasy ługoodporności
Na podstawie łącznej analizy odporności hydrolitycznej, odporności na kwasy i odporności na alkalia stwierdza się, że odporność  chemiczna takich rodzajów szkła jak DURAN®, FIOLAX® klarFIOLAX® oranż oraz DUROBAX® klar i DUROBAX® oranż jest bardzo wysoka.

Jeśli chcesz samodzielnie wyszukać odpowiedni rodzaj szkła według określonych właściwości, skorzystaj z naszej wyszukiwarki Glass Tubing Explorer.
Wybór filtru Właściwości w wyszukiwarce Glass Tubing Explorer:
Wybór „Wysoka odporność chemiczna“ oraz „Wysoka odporność hydrolityczna“:
Czy potrzebujesz porady przy wyborze własciwego rodzaju szkła? Zapytaj naszych ekspertów!
Targi i imprezy
01.
September
Trade fair CIOE - China International Optoelectronic Exposition, Shenzhen, 中国, 01.09 - 03.09.2021
Kontakt
contact-home.png
SCHOTT Poland Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/27
02-796 Warszawa
Polska
contact-phone.png
E-Mail to SCHOTT+48 (0)22/6451206