Information regarding invoice distribution by E-mail

With immediate effect SCHOTT accepts the efficient and environmentally friendly option to deliver supplier invoices by E-mail. To make sure that this is working quickly and smoothly the following prerequisites must be regarded.

  1. The invoice has to be sent exclusively to the following E-Mail address: invoices.cz@schott.com
  2. For each invoice one separate E-Mail has to be created.
  3. Each E-Mail may include only one pdf-attachment (maximum file size 10 MB). The first page of the pdf file has to show the invoice, all additional relevant attachments have to follow in the same pdf document.
  4. The same invoices may not be sent additionally by regular mail.

This option applies to the following SCHOTT sites:

- Lanskroun
- Valašské Meziříčí

Informace týkající se zasílání faktur emailem.

Firma Schott s okamžitou platností akceptuje efektivní a k přírodnímu prostředí přívětivou možnost zasílání faktur emailem. Pro rychlé a bezproblémové zpracování je nutno dodržovat následující podmínky:

  1. Faktury je nutno  zasílat výhradně na následující emailovou adresu: invoices.cz@schott.com
  2. Každá jednotlivá faktura musí být zaslána separátním emailem
  3. Každý email smí obsahovat pouze jeden PDF dokument (max.velikost 10MB).  První strana PDF souboru musí zobrazovat fakturu, všechny ostatní přílohy pak musí být součásti stejného PDF souboru.
  4. Faktura zaslána emailem již nesmí být poté zaslána běžnou poštou.

Tato možnost se vztahuje na následující Schott lokality:

- Lanskroun
- Valašské Meziříčí