Často kladené otázky na téma SCHOTT Procurement Office (SPO)

Jak se mohu ucházet o určitá výběrová řízení? Jak uděluje koncern SCHOTT zakázky?

Koncern SCHOTT používá předkvalifikační řízení, při kterém se vybírá potenciální dodavatel. V případě naplnění dotyčných kritérií proběhne vaše zapsání do databáze dodavatelů. Následně se vybírají podle vypsaných objemů zakázek poskytovatelé služeb/dodavatelé a jsou požádáni o podání nabídky.

Vypsání veřejných soutěží pro stavby podle EU probíhá podle směrnic pro sektory VOB/A (Předpis pro zadávání stavebních prací).

Kde si mohou prohlédnou svůj výsledek ve veřejné soutěži?

Informace na toto téma ze strany koncernu SCHOTT probíhají doposud telefonicky – pouze na požádání.

Co je to číslo DUNS?

Celosvětově jednotné číslo dodavatele propůjčené firmou Dun & Bradstreet. Číslo DUNS je jedinečně udělené číslo pro určitý podnik a je tím pádem jednoznačné. Číslo DUNS je identifikační číslo, které platí celosvětově a přesahuje jednotlivé obory. V rámci stále narůstající globalizace podnikání získávají komunikační standardy a sjednocené kódy na stále větším významu; zde pomáhá číslo DUNS. Koncern SCHOTT používá číslo DUNS i při svých obchodních procesech.

Číslo DUNS – Co to znamená pro vás?

V případě, že váš podnik číslo DUNS nemá, požádejte o ně, prosím. Vaše zařazení coby podniku do celosvětového kmenového souboru dat dodavatelů DUNS je bezplatné. Zažádat můžete prostřednictvím tohoto odkazu : Dun & Bradstreet