Regulacje prawne: Porady w sprawie  norm i regulacji

Jakim normom prawnym podlegają  nasze szkła dla przemysłu farmaceutycznego? Z jakimi obowiązującymi standardami są zgodne nasze rury szklane? Jakie są najnowsze zmiany i kierunki w odpowiednich  farmakopeach, normach i rozporządzeniach?

Nasi specjaliści udzielą porad odnośnie wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, takich jak REACH, RoHS, oraz najważniejszych międzynarodowych farmakopei jak Ph.Eur, USP und JP. Wyjaśnimy, które normy i przepisy mają zastosowanie w przypadku Państwa produktów, i pomożemy w interpretacji tych regulacji. Eksperci firmy SCHOTT aktywnie uczestniczą w pracach centralnych komitetów normalizacyjnych i są członkami gremiów eksperckich, dzięki czemu zawsze dysponują najbardziej aktualną wiedzą w tym zakresie.

Skorzystaj z tych możliwości! Chętnie podzielimy się naszą wiedzą. Będą Państwo otrzymywać od nas wszelkie wymagane informacje i certyfikaty.
empty