Regulacje prawne: Porady w sprawie  norm i regulacji

Jakim normom prawnym podlegają  nasze szkła dla przemysłu farmaceutycznego? Z jakimi obowiązującymi standardami są zgodne nasze rury szklane? Jakie są najnowsze zmiany i kierunki w odpowiednich  farmakopeach, normach i rozporządzeniach?

Nasi specjaliści udzielą porad odnośnie wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, takich jak REACH, RoHS, oraz najważniejszych międzynarodowych farmakopei jak Ph.Eur, USP und JP. Wyjaśnimy, które normy i przepisy mają zastosowanie w przypadku Państwa produktów, i pomożemy w interpretacji tych regulacji. Eksperci firmy SCHOTT aktywnie uczestniczą w pracach centralnych komitetów normalizacyjnych i są członkami gremiów eksperckich, dzięki czemu zawsze dysponują najbardziej aktualną wiedzą w tym zakresie.

Skorzystaj z tych możliwości! Chętnie podzielimy się naszą wiedzą. Będą Państwo otrzymywać od nas wszelkie wymagane informacje i certyfikaty.
Witryna internetowa firmy SCHOTT stosuje pliki cookies celem optymalnego wyświetlenia stron i zwiększenia satysfakcji użytkowników. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na ich stosowanie.

Dear visitor,

we’d like to invite you to participate in our survey regarding the usability of our web presence. Your feedback is important to us and will help us to further improve our information offer.

Please take the opportunity to share your opinion with us. It will only take 5 min of your time.

Thank you very much!
Your SCHOTT Online Team