Tworzenie połączeń przejściowych pomiędzy różnymi rodzajami szkła

Rury szklane: tworzenie połączeń szkło-metal

Wybierając szkło do konkretnej aplikacji należy brać pod uwagę nie tylko podstawowe niezbędne parametry, lecz także zdolność łączenia się szkła z innymi materiałami (stapialność). Wymaga to zachowania zbliżonych współczynników rozszerzalności cieplnej łączonych materiałów.

Właściwym rozwiązaniem są szkła 8252 i 8253 zawierające glinokrzemiany ziem alkalicznych: te rodzaje szkła charakteryzują się wysoką wytrzymałością  termiczną, niezbędną na przykład w lampach halogenowych, a ponadto nadają się do tworzenia połączeń szkło-metal  z molibdenem. Niebiesko barwione szkła 8240 i 8241 także są stapialne z molibdenem.

Do tworzenia innych połączeń szkło-metal, na przykład z kowarem,  nadają się szkła 8250 i 8245. Natomiast stapialne z wolframem są szkła 8487 i 8337B, przy czym ten ostatni rodzaj szkła charakteryzuje się ponadto bardzo wysoką przepuszczalnością promieniowania UV.

Szczegółówe informacje na temat odpowiednich rodzajów szkła do tworzenia połączeń szkło-metal znajdą Państwo w naszej wyszukiwarce Glass Tubing Explorer.
wybór filtra Właściwości w wyszukiwarce Glass Tubing Explorer
znajdź szkła stapialne z kowarem, molibdenem i wolframem:
Wyniki Szkła stapialne z kowarem:
Przykład: Kliknięcie np. na Szkło 8447 otwiera szczegółowy opis tego rodzaju szkła

Łączenie  rur szklanych z ceramiką i innymi materiałami

Aby połączyć szkło z ceramiką, można użyć szkła 8436.

Szkło AR-Glas®, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem rozszerzalności, to właściwy wybór do tworzenia połączeń z materiałami o wysokiej rozszerzalności cieplnej, jak np. dumet, platyna lub określone rodzaje stali.

Wysoką wytrzymałość na szok termiczny zapewniają szkła 8228, 8229 i 8230, stosowane przede wszystkim w elektronice. Ich niskie współczynniki rozszerzalności umożliwiają wykorzystanie tych rodzajów szkła do tworzenia połączeń przejściowych z kwarcem.

Jeżeli chcesz połączyć  szkło borokrzemianowe 3.3 jak np. DURAN® z kowarem lub Vaconem 10, użyj następujących rodzajów szkła w podanej kolejności: 8448, 8449 i 8447. Używając szkła 8448 możesz stworzyć połączenie przejściowe pomiędzy szkłem borokrzemianowym 3.3 a wolframem.

Jeśli chcesz samodzielnie znaleźć informacje na temat stapialności szkła (zdolność różnych rodzajów szkła do tworzenia materiałami), skorzystaj z naszej wyszukiwarki Glass Tubing Explorer:
Wybór filtru Właściwości w wyszukiwarce Glass Tubing Explorer:
Wybór „szkła stapialne“:
Jeśli masz wątpliwości, jaki rodzaj szkła jest odpowiedni dla danej aplikacji, lub czy wybrane przez Ciebie szkło będzie własciwe do tego zastosowania – zapytaj naszych ekspertów!
Targi i imprezy
01.
September
Trade fair CIOE - China International Optoelectronic Exposition, Shenzhen, 中国, 01.09 - 03.09.2021
Kontakt
contact-home.png
SCHOTT Poland Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/27
02-796 Warszawa
Polska
contact-phone.png
E-Mail to SCHOTT+48 (0)22/6451206