Browse through our press and news section by category:

14.03.2014

10 let Výročí od zahájení výroby - SCHOTT Flat Glass

20140314101337 www 1 72dpi inet3
Společnost SCHOTT Flat Glass (dříve SCHOTT Termofrost), Divize Food Display slaví své 10. výročí zahájení výroby v České republice.

Při této příležitosti také slavnostně zahájí provoz nové klimatické laboratoře, která je nezbytně nutná pro další vývoj a testování nových výrobků. K této slavnostní události jsou zváni všichni zaměstnanci společnosti, management divize Flat Glass, starosta města Valašské Meziříčí a další významní hosté.

Přijďte se podívat do našeho závodu Schott Flatt Glass CR, který zůstával ve stínu mnohokrát opakovaných událostí se solárním boomem a následným pádem SCHOTT Solar. To byla ale jiná divize a také již minulost.

Život pokračuje a SCHOTT žije dál ve společnosti Schott Flat Glass CR s.r.o.

Jak to vlastně začalo?

Psal se rok 2003, kdy německé vedení společnosti SCHOTT AG rozhodlo o přesunu další nové výroby do Valašského Meziříčí. Hlavním důvodem bylo přiblížení výroby ke koncovým zákazníkům. Jednalo se o výrobu rámů pro chladící boxy do supermarketů. Téhož roku začala rekonstrukce jedné ze skladových hal na výrobní prostory. Začátkem ledna roku 2004 se zde naplno pracovalo na spuštění výroby.

Vlastní transfer výroby byl zahájen tréninkem prvních zaměstnanců nově vzniklé společnosti Schott Termofrost CR, s. r. o. Trénink probíhal v tehdejším mateřském podniku divize Food Display SCHOTT Termofrost AB ve švédské Arvice. Zahájení výroby ve Valašském Meziříčí následovalo od 1. dubna 2004. Od tohoto okamžiku se počet zaměstnanců postupně zvyšoval.

První výroba ve Valašském Meziříčí se úzce soustředila na jednoho zákazníka v České Republice, kterým byla firma Linde Frigera Beroun. Na počátku se vyráběly dvě základní série rámů. Nyní je tato firma stále naším významným zákazníkem, i když nyní pod jménem Carrier Refrigeration Operation. První vyrobený rám typu Vantis si i po 10-ti letech stále můžeme prohlédnout na stávající výrobní dílně divize Food Display, kde je instalován a slouží k prezentačním účelům.

V prvních měsících výroby se 100% komponentů dováželo ze švédské Arviky. Dokonce holé základní tzn. svařené rámy se dodávaly z mateřského podniku. Proces svařování ve Valašském Meziříčí byl zahájen v červnu 2004 a to v kooperaci s bývalou nástrojárnou STV Glass. Vybudování vlastní svařovny proběhlo až v roce 2006.

Od roku 2007 se postupně začalo vyrábět dalších mnoho variant rámů i pro další zákazníky (REWE a KMW z Německa, Ahmet Yar z Turecka, NORPE z Finska, Carter z Anglie, atd.). V červenci 2007 jsme již vyráběli 100 různých modifikací.

V květnu 2008 se výroba rámů přestěhovala do nových prostor spojených se začínajícím provozem zpracování plochého skla - divize Home Appliance. Tato divize vyrábí skleněné části dvířek a ovládacích panelů pro bílou spotřební techniku (sporáky, trouby, ….). Provoz byl spuštěn s podporou společnosti SCHOTT Orim v Turecku.

V letech 2008 až 2013 průběžně docházelo na obou divizích, Food Display a Home Appliance, k navyšování výroby, a to jak o transferované produkty tak i o nové lokálně vyvíjené výrobky a systémy.

Obě výše zmíněné divize jsou nyní součástí obchodní jednotky SCHOTT Flat Glass. Společnost SCHOTT Termofrost CR, s.r.o. byla přejmenována začátkem roku 2008 na SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o. za účelem přizpůsobit jméno společnosti dalšímu vývoji jejich obchodních aktivit, a to konkrétně významnému rozšíření výroby dveřních systémů pro chladící a mrazící technologie a rovněž rozšíření produktového portfolia v rámci zpracování plochého skla pro výrobky do domácností.

Během roku 2009 divize Food Display vyvinula systém prosklených dveří, který je vhodný pro projekty „Retrofit“. „Retrofit“ v tomto smyslu znamená, že otevřené chladící a mrazící vitríny a boxy určené pro masné a mléčné výrobky, které již v minulosti byly instalovány v prodejnách, jsou nyní uzavřeny systémem prosklených dveří s rámy. Instalací tohoto dveřního systému ušetříme našim zákazníkům spotřebu elektrické energie (a to až o 60%). Zároveň jsou schopni lépe dodržovat předpisy týkajících se teploty chlazených potravin. Tento dveřní systém „Retrofit“ se úspěšně prodává na německém a francouzském trhu v rámci významných maloobchodních řetězců REWE a CASINO.

Rok 2010 byl významným mezníkem divize Food Display, kdy se odehrál kompletní transfer výroby dveřních systémů včetně izolačního skla ze švédské pobočky SCHOTT Termofrost v Arvice do Valašského Meziříčí.

Od roku 2011 do současné doby byly kromě již zmíněných výrobků a systémů vyvinuty a zavedeny do sériové výroby následující produkty:

• Prosklené dveřní systémy pro mrazicí boxy a vitríny (mražené potraviny v supermarketech),
• Prosklené dveřní systémy pro chladící boxy a vitríny (mléčné a masné výrobky)
• Posuvné dveřní systémy • Prosklené dveře do exkluzivních chladicích boxů na vína, tzv. vinotéky
• Pasivní prosklené dveře pro mrazící boxy a vitríny (s nulovým odběrem el. energie)

Stále více zákazníků má rovněž zájem o naše výrobky s LED osvětlením. Tímto se neustále rozšiřuje náš výrobní sortiment pro všechny zákazníky.

V současné má divize Food Display 15 výrobkových rodin s více než tisíci variantami výrobků.

Výše uvedená výrobně-obchodní expanze znamenala pro obě divize společnosti SCHOTT Flat Glass CR společný růst, jelikož se divize Home Appliance stala významným dodavatelem broušeného a tvrzeného skla pro divizi Food Display. Spolu s tímto růstem postupně vznikala další nová pracovní místa, kdy v současné době společnost Schott Flat Glass CR zaměstnává přes 250 zaměstnanců.
Press contact
SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Pavel Kikta
Phone: +420 571 686 434
Fax: +420 571 686 456
empty