Browse through our press and news section by category:

14.03.2014

Nová klimatická komora a mechanická zkušebna - SCHOTT Flat Glass

20140314092841 obr-azek1 inet
Laboratoř pro výzkum a vývoj výrobků Food Display
Klimatická komora a mechanická zkušebna


„Vzhledem k nepříznivé finanční situaci je však realizace na nejbližší období pozastavena. Doufám, že v některém z příštích čísel se s Vámi budu moci podělit o detaily naší zkušebny, která by měla být skutečně špičkovým zařízením.“

Těmito slovy končil článek o oddělení R&D na konci roku 2011. Dnes mohu s potěšením konstatovat, že po třech letech nepolevujícího úsilí, plánování, příprav, projektování, hledání dodavatelů i finančních prostředků, bylo v červnu loňského roku vedením společnosti rozhodnuto o realizaci projektu.

Hlavním argumentem byla skutečnost, že po přesunu drtivé části výroby ze švédské Arviky do Valašského Meziříčí, se přesunula také značná část vývojových aktivit. Přesun zkušebny je jen dalším logickým krokem. Špičková zkušebna dle požadovaných norem, kvalitní vybavení a kvalifikovaný personál je nezbytně nutnou podmínkou pro zajištění vývoje výrobků, na něž je kladeno stále více protichůdných požadavků.

Nekonečné nápady a návrhy konstruktérů je nutno ověřovat a podrobovat náročným testům, které musí probíhat za stejných klimatických podmínek, jaké panují v reálném prostředí obchodů. I když konstruktéři používají pro konstruování moderní počítačové programy a dovedou si velice přesně představit, jak bude výsledný výrobek vypadat, konečné ověření všech funkcí musí proběhnout na fyzickém vzorku. Vše uvedené ale nestačí, proto využíváme i softwarovou simulaci pro složité přenosy tepla, vypočítáváme konečné rozložení teplot. Tím odhalíme slabiny návrhu, nebo potvrdíme správný směr.

Pro nás, jako výrobce izolačních dveří pro chladící a mrazící kabinety, je podstatné vyvíjet výrobky, které budou dobře tepelně izolovat, a nebude na nich kondenzovat voda. Kondenzace vodní páry na skle souvisí s teplotou a vlhkostí okolního vzduchu. To nakonec každý zná ze své kuchyně - pokud zapomeneme vypnout vařící se polévku, vysráží se nám na studenějším okně.

Protože naše výrobky putují do celého světa, musíme je ověřovat pro různé klimatické podmínky. Podmínky a funkčnost dveří jsou různé v zemích, kde převládá suché, studené počasí a jinak tomu bude třeba v přímořských oblastech ve Španělsku.

Proto jsme se rozhodli vybudovat zkušebnu, která umožní tyto různé podmínky vytvářet. Do zkušebny se vejdou celkem čtyři kabinety, z toho dva mrazící a dva chladící kabinety. Na nich budeme ověřovat funkci našich dveří. Součástí zkušebny je mrazící místnost, kterou lze vychladit až na -30℃, tady budeme zkoušet naše „coldroomy“, tedy rámy s dveřmi, které jsou určeny pro instalaci do zdi.

Další část zkušebny je určena pro mechanické testy. Zde se testuje, jestli naše dveře vydrží bez mechanického poškození až jeden milion otevření. Stejně tak se testuje, jestli jsou dveře dostatečně odolné proti různému agresivnímu zacházení některých „takyzákazníků“. V extremních případech se testuje, jak velké zatížení musí být, aby došlo ke zničení výrobku.

Firma SCHOTT Flat Glass investovala 12 mil Kč do zařízení které je svým způsobem jedinečné pro toto odvětví průmyslu. Laboratoř splňuje všechny podmínky normy ISO 23953, kterou se řídí naši zákazníci jako výrobci chladících kabinetů. Testovací kabinety mohou být osazeny současně 342 kusy teplotních čidel. Pro představu měříme teplotu zvenku nebo zevnitř, v rozích nebo na rovných profilech, u madla nebo u pantů, na okraji nebo uprostřed kabinetu. Snímání teplot s přesností na desetiny je minimální požadavek. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je termokamera umožňující názorné grafické zobrazení celkového rozložení teplot. V neposlední řade, musíme precizně měřit a řídit vlhkost i rychlost proudění v celé zkušební ploše laboratoře.

Všechna měřená data se zaznamenávají do počítače, který je vybaven softwarem na vyhodnocování měření a zpracovávání měřících protokolů. O vyhodnocování zkoušek, jejich přípravu a plánování se bude starat zkušební technik. Ten bude mít na starosti zajištění chodu celé zkušebny a udržování všech zařízení v bezvadném stavu.

26.3.2014 slavíme 10 let od zahájení výroby rámů jednotky Food Display. V tento den bude také nová zkušebna slavnostně otevřena za účasti vedení obchodní jednotky SCHOTT FLAT GLASS, zaměstnanců SCHOTT, starosty Valašského Meziříčí a dalších významných hostů.

29. 3. 2014 bude probíhat Den otevřených dveří jednotky Flat Glass. Při této příležitosti představíme novou široké veřejnosti novou laboratoř a vše co k ní náleží.

Na závěr bych rád zdůraznil, že realizace projektu probíhá díky výborné spolupráci s dodavatelskou firmou PENMECO naprosto hladce. Neobjevují se žádné časové skluzy ani neplánované vícepráce.

V těchto dnech probíhá poslední dolaďování nastavení a především ověřování garantovaných parametrů nezávislou akreditovanou organizací, která má právo vystavit certifikační protokol a úředně tak potvrdit, že naše zkušebna splňuje podmínky výše uvedené normy ISO 23953.

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na projektu jakkoliv podíleli. Díky výborné přípravě a spolupráci se nám podařilo nejenom prosadit schválení projektu v současné podobě, ale také získat dotace z fondů Evropské Unie.

No a někdy příště třeba něco o nových výrobcích, které jsme vyvinuli i díky nové zkušebně….

Jiří Gazda
20140314092841 obr-azek2inet
Press contact
SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Jiří Gazda
Phone: +420 571 686 420
Fax: +420 571 686 456
empty