Odpowiedzialność

Idea zrównoważonego rozwoju w SCHOTT Flat Glass wyrosła z naszego zaangażowania zarówno w obszar innowacji, jak i odpowiedzialności etycznej. Wierzymy, że – poprzez nieustanne promowanie zrównoważonego rozwoju na szczeblu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym – budujemy silne i dynamiczne przedsiębiorstwo dziś, pozostawiając jednocześnie lepszy świat przyszłym pokoleniom.
Nasze starania są nastawione na ochronę środowiska, a także koncentrują się na programach promujących zdrowie, bezpieczeństwo oraz działalność socjalną z myślą o naszych pracownikach i ich najbliższych.