Zasady dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo, zdrowie oraz ochrona środowiska mają ogromne znaczenie dla firmy SCHOTT. Zgodnie z jednym z zasadniczych elementów naszej polityki biznesowej, nie można osiągnąć korzyści ekonomicznej kosztem bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników oraz ochrony naszego środowiska. Uważamy, że minimalnym standardem jest zgodność z wymaganiami oraz przepisami prawnymi.
SCHOTT wyznacza wysokie standardy w odniesieniu do zrównoważonego charakteru działań firmy oraz wdrażanych przez nią zasad. Przestrzeganie tych standardów jest obowiązkiem każdego członka kadry kierowniczej na całym świecie.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem”, proszę kliknąć tutaj: