Środowisko

SCHOTT Flat Glass nieustannie zwiększa swoje zaangażowanie na rzecz środowiska poprzez systematyczny rozwój i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska produktów i technologii wytwarzania. Nasza światowa polityka środowiskowa jest zorientowana na minimalizację zużycia surowców i energii, a także redukcję odpadów. W ramach naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem (IMSU/EHS) sformułowano jasne wytyczne, które służą nam pomocą w osiągnięciu tych celów.