Pracownicy i ich rodziny

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników w miejscu pracy stanowi nadrzędny priorytet dla firmy SCHOTT. Elementami takiego podejścia są podtrzymywanie oraz ciągła poprawa standardów bezpieczeństwa urządzeń produkcyjnych, bezpieczeństwa i wyposażenia miejsca pracy, a także ochrony zdrowia.