Program zarządzania ochroną zdrowia

Nasza działalność w obszarze kompleksowego zarządzania ochroną zdrowia oferuje pracownikom wsparcie w zakresie medycyny pracy oraz opiekę medyczną w nagłych przypadkach. Nasze zakłady organizują na zasadzie dobrowolności zapobiegawcze inicjatywy zdrowotne, na przykład: badania przesiewowe w kierunku raka skóry, badania pod kątem wczesnego wykrywania chorób układu krążenia oraz poradnictwo i szkolenia w zakresie kwestii zdrowotnych. Zapoczątkowano także ogólnoświatową kampanię zdrowotną, podnoszącą świadomość personelu na temat ryzyka cukrzycy. Specjalnie przygotowany wyczerpujący pakiet informacyjny przedstawia fakty dotyczące tej groźnej choroby, najważniejsze czynniki ryzyka oraz zagadnienia związane z zapobieganiem.

Dzięki rozmowom z osobami powracającymi do pracy można dokonać analizy źródłowych przyczyn wypadków. W przypadku długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą lub wypadkiem, pracownicy często potrzebują ponownej integracji z miejscem pracy, aby móc stopniowo wrócić do swoich obowiązków służbowych i znów stać się częścią kultury pracy.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat „Zarządzania ochroną zdrowia”, proszę kliknąć tutaj: